OGŁOSZENIE

26-10-2022

OGŁOSZENIE

Bank Spółdzielczy w Głogowie ul. Sikorskiego 15 informuje, że w dniu

 

23 listopad 2022 r. o godz. 13:45

w Sądzie Rejonowym w Głogowie  ul. Kutrzeby 2, w sali nr 219 odbędzie się

 

druga licytacja nieruchomości

położonej w miejscowości Głogów ul. B. Prusa 20  dla której Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW  LE1G/00022200/3 o powierzchni 0,1518 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 603,41 m2. Dom wolnostojący, w części dwukondygnacyjny i jednokondygnacyjny, podpiwniczony.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 1.200.000,00zł.

Cena wywołania stanowi 2/3 sumy oszacowania i wynosi    800.000,00zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 120.000,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Głogowie ul. Rynek 45/2-3 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię  można także uiścić na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O/Centrum w Legnicy

nr 70 10203017 0000 2302 0160 0543

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 14.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Głogowie protokół opisu i  oszacowania tej nieruchomości (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 261/20)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Bankiem Spółdzielczym w Głogowie tel.(076) 835-74- 47 lub z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Robert Bury tel. kom.668 229 275.