• Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej

Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej

BEZPIECZNY KOMPUTER

 • Regularnie aktualizuj system operacyjny i wszystkie zainstalowane programy
 • Zainstaluj renomowany program antywirusowy i regularnie go aktualizuj
 • Zabezpiecz swoją sieć internetową i zainstaluj program typu Firewall, który będzie zezwalał na   dostęp do internetu tylko zaufanym usługom i aplikacjom
 • Regularnie sporządzaj kopie zapasowe swoich danych zapisanych na komputerze  i przechowuj je w bezpiecznym miejscu, np. na dodatkowym zewnętrznym dysku.
 • Konta administracyjnego używaj tylko do konfiguracji systemu – na co dzień pracuj na koncie bez uprawnień administracyjnych
 • Nie udostępniaj komputera osobom trzecim. Jeśli jednak zajdzie taka konieczność – utwórz dodatkowe konto dla tej osoby na czas wykonywania przez nią potrzebnej czynności
 • Dbaj o fizyczne bezpieczeństwo swojego laptopa – chroń go przed uszkodzeniami mechanicznymi, używaj zabezpieczeń przed kradzieżą, a także nie pozostawiaj bez nadzoru
 • Szyfruj ważne dane, czyli takie, które powinny być znane tylko Tobie lub których ujawnienie może narazić Cię np. na straty finansowe lub kradzież tożsamości
 • Włącz opcję wyświetlania rozszerzeń nazw typów plików w systemie i zwracaj uwagę, czy rozszerzenia odpowiadają typom plików, np. czy dokument Word ma rozszerzenie .doc,   a plik Excel .xls
 • Dokładnie czytaj komunikaty, które wyświetla komputer – nie zezwalaj na włączenie funkcji obniżających bezpieczeństwo (np. makro w pakiecie Office)
 • W przypadku wykrycia wirusa lub innego złośliwego oprogramowania – usuń go tak szybko, jak to jest możliwe, a w przypadku problemów z usunięciem – zainstaluj ponownie system operacyjny, dane odtwórz z kopii zapasowej i koniecznie zmień hasła do usług internetowych  (bankowość elektroniczna, poczta, serwisy społecznościowe itp.)
 • W sytuacji, gdy przypadkiem autoryzowałeś transakcję, która Twoim zdaniem jest podejrzana, w trybie pilnym powiadom infolinię swojego Banku
 • Nie odchodź od komputera podczas zalogowania do systemu
 • Wyloguj się i zamknij przeglądarkę po zakończeniu pracy
 • Nie korzystaj z nieznanych sieci bezprzewodowych oraz usług bankowości internetowej na ogólnie dostępnych komputerach np. kawiarenki internetowe
 • Nie używaj wyszukiwarek internetowych do znalezienia strony logowania naszego Banku
 • Nie wchodź na stronę internetową Banku za pośrednictwem linków znajdujących się w przychodzacych mailach
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódkę)
 • Nie kopiuj numerów rachunku z faktur, maila itp.

BĄDŹ CZUJNY W INTERNECIE

 • Nie otwieraj załączników poczty elektronicznej od nieznanych Ci osób lub firm i nie klikaj w zawarte w załącznikach lub e-mailach odsyłacze do stron internetowych
 • Jeżeli nadawca wiadomości pocztowej jest Ci znany, ale treść e-maila nie koresponduje z tą osobą lub nie oczekiwałeś listu od tej osoby - nie otwieraj załącznika. Skontaktuj się telefonicznie  z nadawcą wiadomości i wyjaśnij sprawę
 • Nie daj się nabrać, że w internecie ktoś da Ci coś za darmo lub za drobną przysługę. Może to być próba kradzieży Twojej tożsamości lub posłużenia się Twoimi danymi do popełnienia przestępstwa – np. próba wykorzystania Twojego rachunku bankowego w procederze prania pieniędzy
 • Zastanów się, dlaczego ktoś w e-mailu skłania Cię do szybkiego niestandardowego działania - czy przypadkiem nie jest to atak socjotechniczny
 • Zastanów się, zanim podasz swój adres e-mail lub numer telefonu komórkowego   w formularzu nieznanej Ci witryny internetowej. Nie działaj pod wpływem impulsu
 • Jeśli link, w który kliknąłeś, przenosi Cię na stronę logowania do usługi - upewnij się,  że jesteś na właściwej stronie logowania, a nie zostałeś przekierowany na przestępczą stronę, która chce wyłudzić Twoje dane osobowe. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, zamknij tę stronę
 • Zawsze zwracaj uwagę na komunikaty o błędach certyfikatów wyświetlane przez przeglądarkę - zrezygnuj z autoryzacji transakcji, gdy masz jakiekolwiek podejrzenia.  W razie konieczności skontaktuj się z Bankiem
 • Nie instaluj programów pochodzących z niezaufanych źródeł. Pamiętaj, że Bank nie wysyła SMS-ów lub innych wiadomości z odsyłaczem do zainstalowania „certyfikatów bezpieczeństwa”
 • Nie korzystaj z nieznanych lub publicznych sieci (np. hotspot, Wi-Fi)
 • Nie podawaj ważnych danych (np. login i hasło), gdy korzystasz z obcej sieci lub niezaufanego komputera
 • Przestępcy mogą próbować wykorzystywać usługi pulpitu zdalnego w ramach ataków przepropwadzanych w celu wyłudzenia Twoich środków metodami socjotechniki. Bank Spółdzielczy w Głogowie nie wykorzystuje usługi pulpitu zdalnego jako narzędzia wykorzystywanego do wsparcia i pomocy klientom Banku korzystającym z bankowości internetowej.

HASŁO

 • Używaj haseł trudnych do odgadnięcia
 • Nie używaj haseł słownikowych, tzn. haseł zbudowanych z wyrazów, które są potocznie używane, lub takich jak imię dziecka czy data urodzenia
 • Hasło powinno się składać z co najmniej 8 znaków i zawierać cyfry, małe i wielkie litery oraz znaki specjalne
 • Przykład dobrego hasła: ISwz31g.TpNR Jest to skrót zdania: Imieniny Sylwestra wypadają zimą 31 grudnia. Tuż przed Nowym Rokiem
 • Stosuj różne hasła do różnych usług – nie powielaj w bankowości internetowej hasła, którego używasz np. do poczty elektronicznej
 • Regularnie zmieniaj hasła
 • Koniecznie zmień hasło, gdy masz podejrzenie, że obecne mogło zostać ujawnione osobom niepowołanym
 • Zapamiętaj hasło
 • Nie ujawniaj hasła
 • Nie przechowuj hasła razem z loginem

BEZPIECZNY SMARTFON

 • Jeżeli kupiłeś używany telefon – przed instalacją karty SIM usuń dane z urządzenia i przywróć ustawienia fabryczne
 • Jeżeli masz zamiar sprzedać swój telefon – usuń dane, zaszyfruj telefon i przywróć ustawienia fabryczne
 • Nie udostępniaj urządzenia mobilnego swoim dzieciom lub osobom trzecim. Jeśli jednak zajdzie taka konieczność, utwórz dodatkowe konto dla tej osoby, o ile jest taka możliwość
 • Ustaw kod PIN lub symbol odblokowujący telefon
 • Zainstaluj renomowany program antywirusowy i regularnie go aktualizuj
 • Systematycznie sporządzaj kopie zapasowe danych i przechowuj je w bezpiecznym miejscu
 • Kontroluj na bieżąco koszty lub liczbę połączeń i wiadomości SMS oraz wielkość transmisji danych – zwiększone koszty lub ilość przesyłanych danych może sugerować działanie niechcianych, groźnych aplikacji na urządzeniu. Nie otwieraj załączników, które otrzymałeś w wiadomościach od nieznanych osób lub firm, i nie klikaj w odsyłacze do stron internetowych
 • Nie instaluj aplikacji pochodzących z niezaufanych źródeł
 • Sprawdź, o jaki dostęp do Twoich danych na smartfonie prosi instalowana aplikacja - np. aplikacja „Latarka” nie powinna potrzebować dostępu do SMS-ów, książki adresowej, aparatu fotograficznego czy internetu
 • Sprawdź i ewentualnie zablokuj dostęp do funkcjonalności telefonu aplikacjom, które ich nie wymagają do prawidłowego działania
 • Nie podawaj ważnych danych (np. login i hasło), gdy korzystasz z obcej sieci lub cudzego telefonu
 • Jeżeli otrzymałeś wiadomość SMS od Banku z kodem autoryzacyjnym do potwierdzenia zleconego przelewu, dokładnie sprawdź treść wiadomości - czy zawiera właściwy numer rachunku odbiorcy i kwotę przelewu

PAMIĘTAJ:

 • Nigdy nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
 • W przypadku zablokowania nie wyrzucaj hasła pierwotnego, które otrzymałeś z Banku, gdyż na jego podstawie będziesz mógł się odblokować. Odblokować możesz się składając dyspozycję w Banku.