Skip to main content
  • Polityka prywatności aplikacji BS Głogów Mobilnie

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI BS GŁOGÓW MOBILNIE

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI BS GŁOGÓW MOBILNIE

1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji BS Głogów mobilnie.
2. Login Użytkownika, informacje o producencie oraz modelu urządzenia przesyłane są do Banku podczas procesu parowania w celu jego identyfikacji w systemie bankowości elektronicznej.
3. Po zakończeniu procesu parowania urządzenia, przechowywana jest na nim nazwa profilu zdefiniowana przez Użytkownika aplikacji.
4. Transmisja danych pomiędzy aplikacją BS Głogów mobilnie a Bankiem jest w pełni szyfrowana przy użyciu bezpiecznych algorytmów szyfrujących.
5. Aplikacja BS Głogów mobilnie nie przechowuje i nie przetwarza żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie postronnej identyfikację Użytkownika aplikacji.
6. W przypadku braku zgody na postanowienia niniejszej polityki prywatności, należy niezwłocznie odinstalować aplikację.