• Władze banku

Władze banku

Rada Nadzorcza

Prezydium:
Wacław Szablicz - Przewodniczący  Rady Nadzorczej
Bożena Szymanowska - Zastępca Przewodniczącego
Robert Woźniak - Sekretarz
 
Członkowie:
Eugeniusz Przybylski
Marek Lebioda
Melania Ksenicz
Maria Stypińska

Zarząd

Edyta Sałata – p.o. Prezesa Zarządu
Wioletta Gburek- Wiceprezes Zarządu 
Bartłomiej Kwinta- Wiceprezes Zarządu