Skip to main content
  • Informacje formalno-prawne

Informacje formalno-prawne

Bank Spółdzielczy w Głogowie
ul. Sikorskiego 15, 67-210 Głogów
NIP 693-000-66-90
Regon 000510793
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000058830

KOD SWIFT  POLUPLPR