• Talentowisko

Talentowisko

Nowatorski Program edukacyjny Banków Spółdzielczych zrzeszonych w BPS. Łączy naukę, promuje dobre nawyki oszczędzania i zaradność życiową. Program rozszerza dotychczasową działalność Banków Spółdzielczych w zakresie prowadzenia Szkolnych Kas Oszczędności.

Nauczyciele i dyrektorzy szkół biorących udział w Programie na platformie TalentowiSKO.pl, znajdą narzędzia i materiały potrzebne do jego realizacji.

Aby przystąpić do Programu oraz uzyskać dostęp do platformy internetowej, wystarczy, że szkoła skontaktuje się z naszym Bankiem Spółdzielczym.