Skip to main content

OGŁOSZENIE

07-10-2022

OGŁOSZENIE

Bank Spółdzielczy w Głogowie ul. Sikorskiego 15 informuje, że w dniu

 

08 listopada 2022 r. o godz. 11:00

w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Jakuba Mikuckiego Kancelaria Komornicza nr V w Głogowie pod adresem 67-200 Głogów ul. Długa 40/3, odbędzie się

 

pierwsza licytacja nieruchomości

działka 67/5, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 67/5, zlokalizowanej w obrębie wsi Dobrzejowice, w gminie Żukowice, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1G/00015088/9 o powierzchni 2,96 ha, niezabudowanej.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 130 000,00 zł.

Cena wywołania stanowi 3/4 wartości oszacowania i wynosi   97 500,00 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. kwotę 13 000,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzający przetarg w gotówce w kancelarii komornika lub przelewem na rachunek bankowy komornika:

BS we Wschowie O. w Głogowie 76 86690001 2020 0215 6565 0001.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Bankiem Spółdzielczym w Głogowie tel. 76 8357414 wew. 47 lub 34 lub z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Jakubem Mikuckim tel. 76 8333307.