Skip to main content
  • Wizja banku

Wizja banku

Wizja, Misja i Wartości działania Banku Spółdzielczego w Głogowie

Solidny, godny zaufania i nowoczesny bank, który świadczy usługi na rynku lokalnym.  Bank funkcjonując wraz z innymi bankami spółdzielczymi w zrzeszeniu Banku Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna posługującego się marketingową nazwą Grupa BPS, korzysta z możliwości jakie daje grupa i jest ogniwem łączącym wielki potencjał grupy bankowej z potrzebami lokalnej społeczności.

Misja

Świadczenie profesjonalnej, rzetelnej i efektywnej obsługi bankowej, która zaspokaja potrzeby lokalnej społeczności. Misją Banku jest również podejmowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój środowiska lokalnego i jego społeczności oraz krzewienie nawyków dobrego gospodarowania pieniędzmi wśród dzieci i młodzieży poprzez propagowanie produktów bankowych skierowanych do osób małoletnich i studentów.

Wartości

Nasza tradycja sięga 1951 roku. Myśląc o przyszłości, nieustannie odwołujemy się do wartości, którymi kierowali się założyciele banku. Dbamy o nasz lokalny charakter i specyfikę terenu. Nasi Klienci nie są dla nas anonimowi. Naszą siłą jest indywidualne podejście do klienta, umiejętność zbudowania relacji, w której klient rozpoznawany jest niemalże imiennie i tak obsługiwany. Bank rozwija się w bezpiecznym tempie. W zarządzaniu ryzykiem kierujemy się rekomendacjami i wytycznymi instytucji nadzorczych. Cechuje nas duża elastyczność. Zawsze jesteśmy gotowi do współpracy, by wspólnie z naszymi Klientami realizować ich marzenia.