• Godziny graniczne realizacji przelewów

Godziny graniczne realizacji przelewów

TAB. 1 Przelewy krajowe w PLN

Rodzaj Przelewu

placówka Banku

system bankowości
internetowej

Przelew wewnętrzny:

na rachunek w Banku

w godzinach pracy placówki

24h1

Przelew międzybankowy wychodzący:

ELIXIR2

16:45

16:50

Elixir Express (przelew natychmiastowy)3

-

24h1

SORBNET4

14:30

14:30

na rachunek w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A.1

16:45

16:50

Przelew przychodzący:

przelew wewnętrzny z rachunku w Banku

do godziny 16:50

24h5

przelew wewnętrzny z rachunku w banku Zrzeszeniu Banku BPS S.A.

do godziny 16:45

ELIXIR

I sesja do godziny 11:00,

II sesja do godziny 14:30,

III sesja do godziny 16:45.

Elixir Ekspress (przelew natychmiastowy)

-

24h5

SORBNET

do godziny 16:00

       

1przelewy zlecone po godz. 16:50 lub w dzień wolny od pracy zostaną zrealizowane w czasie rzeczywistym a faktyczne obciążenie rachunku nastąpi w najbliższym dniu roboczym

2  przelewy zlecone po godzinie granicznej oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążą rachunek i wykonane będą w najbliższym  dniu roboczym

3zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy Odbiorcy prowadzony jest przez bank, który przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w trybie natychmiastowym oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Wykaz banków uczestników dostępny jest na stronie internetowej: bluecash.pl/spbc/out. Zlecenia mogą być realizowane z rachunków bankowych prowadzonych w PLN na rachunki bankowe w innych bankach krajowych prowadzone w PLN. Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym nie są realizowane na rachunki bankowe organów podatkowych i ZUS

przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do  godziny granicznej

przelewy przychodzące po godz. 16:50 lub w dzień wolny od pracy zwiększą środki do wykorzystania w czasie rzeczywistym a faktyczne uznanie rachunku nastąpi w najbliższym dniu roboczym

TAB. 2 Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej

Rodzaj Przelewu

Data waluty

placówka Banku

system bankowości internetowej

Przelew wewnętrzny:

na rachunek w Banku

D

15:30

Przelew wychodzący:1

Przekaz w trybie standardowym:

SEPA, polecenie wypłaty w walucie EUR

D+1

15:30

na rachunek w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A.

D

15:30

pozoztałe polecenia wypłaty

D+2

15:30

Przekazy w trybie pilnym

D

12:30

Przelew przychodzący:

na rachunek w Banku

D

15:30

1Przelew wychodzący zlecony po godzinie granicznej, oraz w dniu innym niż dzień roboczy, obciąży rachunek klienta  w następnym dniu roboczym, a przelew będzie wykonany z datą waluty ustaloną jak dla przelewu złożonego  w  następnym dniu roboczym.