• Aktualności
  • Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Głogowie

Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Głogowie

19-07-2023

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Głogowie zawiadamia, że zgodnie z § 23 Statutu Banku Spółdzielczego w Głogowie w dniu:

 

 

04.08.2023 r. o godzinie 10:00

w Restauracji „Pod Starym Głogiem”

w Głogowie przy ul. Rynek 10

odbędzie się

 

 

NADZWYCZAJNE ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOGOWIE

 

 

Zgodnie z § 24 ust.1 Statutu Banku Spółdzielczego w Głogowie prawidłowo zwołane Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli obraduje w obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.

W przypadku obecności na Nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli mniejszej liczby uprawnionych Zarząd Banku Spółdzielczego informuje, że drugi termin posiedzenia Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli ustala się na dzień 04.08.2023 r. na godz.10:30 w Restauracji „ Pod Starym Głogiem” w Głogowie przy ul. Rynek 10.

Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

 

Zarząd Banku informuje, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu w lokalu Banku Spółdzielczego w Głogowie przy ul. Sikorskiego 15 do wglądu członków wyłożono następujące dokumenty:

a) sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,

b) projekty Uchwał jakie mają być podjęte na Nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli,

c) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.