• Ubezpieczenie na życie - OCHRONA na PLUS

  Ubezpieczenie na życie - OCHRONA na PLUS

  Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

  Terminowe ubezpieczenie na życie z możliwością rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe zdarzenia ubezpieczeniowe dotyczące życia i zdrowia.

  Atuty ubezpieczenia:

  1. Zabezpieczenie zobowiązań finansowych kredytobiorców
  2. Wsparcie finansowe kredytobiorców lub ich bliskich w przypadku rozszerzenia ochrony o inne zdarzenia dodatkowe
  3. Zdarzenia dodatkowe, o które można rozszerzyć ochronę:
   • śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
   • pobyt ubezpieczonego w szpitalu po nieszczęśliwym wypadku lub po chorobie
   • poważne zachorowanie ubezpieczonego (aż 27 jednostek chorobowych, w tym nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu, sepsa)
   • leczenie specjalistyczne ubezpieczonego (6 rodzajów zabiegów medycznych)
   • trwała i całkowita niezdolność ubezpieczonego do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby”