• Kredyt mieszkaniowy

  Kredyt mieszkaniowy

  PRZEZNACZENIE KREDYTU

  • nabycie gotowego domu lub mieszkania z rynku pierwotnego lub wtórnego
  • nabycie domu lub mieszkania od dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej lub wyspecjalizowanej firmy budowlanej, którego budowa jest w trakcie realizacji, 
  • w ramach kredytu Bank dopuszcza sfinansowanie zakupu mieszkania lub domu wraz z garażem, piwnicą albo innymi elementami budowlano-architektonicznymi objętymi księgą wieczystą. 
  • nabycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • nabycie domu lub mieszkania na wynajem, 
  • remont domu lub mieszkania, 
  • nadbudowę, rozbudowę, przebudowę domu jednorodzinnego 
  • budowę lub dokończenie budowy domu jednorodzinnego systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy, w tym również na wynajem, 
  • zakup działki budowlanej, 
  • zakup działki rekreacyjnej z księgą wieczystą, także zabudowanej domem letniskowym (trwale związanym z gruntem), 

  KWOTA KREDYTU

  • Kredyt można uzyskać do wysokości 80% planowanych nakładów,
  • Zsumowanie dochodów współmałżonków daje możliwość otrzymania większego kredytu. 
  • O jeden kredyt może ubiegać się maksymalnie 4-ch Wnioskodawców 

  OKRES KREDYTOWANIA

  • Raty kredytu można rozłożyć w zależności od potrzeb, nawet na 30 lat
  • Spłata następuje w ratach miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych. 
  • Do 24 miesięcy może trwać maksymalny okres karencji spłaty kapitału dla kredytów mieszkaniowych. 

  OPŁATY I PROWIZJE

  • Proponujemy minimum opłat i prowizji związanych z zaciągnięciem kredytu.
  • Nie pobieramy opłat za rozpatrzenie wniosku

  Przeznaczenie kredytu

  • Kredyt można przeznaczyć na dowolny cel

  Zabezpieczenie kredytu

  • weksel własny in blanco
  • inne formy uzgodnione z Bankiem i przewidziane prawem

  Maksymalna wysokość kredytu

  Maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od dochodów Klienta i posiadanej zdolności kredytowej (tj. zdolności do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie)

  Nie pobieramy opłat za gotowość kredytową i wcześniejszą spłatę kredytu

  Centrala

  Głogów ul. Sikorskiego 15

  Godziny pracy 8.00 - 17.00
  Centrala telefoniczna 76 835 74 14 
  76 835 74 15
  76 835 74 16
  Fax 76 835 74 11
  Kredyty wew. 47, 48, 51, 65, 50
  Oszczędności i ROR wew. 43, 44,64, 49
  Rachunki bankowe wew. 31, 35, 37
  Księgowość wew. 53, 55, 56
  Pomoc informatyczna wew. 42
  Oddział w Głogowie ul. Grodzka 37
  Godziny pracy 9.00 - 16.30
  Telefony 76 835 74 29
  76 835 74 23
  76 835 74 24
  Filia w Pęcławiu 28
  Godziny pracy 8.00 - 15.30
  Telefon 76 831 70 04
  Filia w Jerzmanowej
  Godziny pracy 7.45 - 15.15
  Telefon 76 835 74 19