• GWARANCJA de minimis

  GWARANCJA de minimis

  Logo czerwono szare

  Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że Bank Spółdzielczy w Głogowie wprowadził do swojej oferty gwarancje spłaty kredytu udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis KFG.

  Czym jest Gwarancja de minimis?

  Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP). Gwarancja de minimis, nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych.

  Korzyści dla przedsiębiorców:

  • dostępność do kredytu dla klientów Banku z krótką historią kredytową lub nieposiadających wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu,
  • zapewnienie elastyczności w zakresie dysponowania własnym majątkiem. W części objętej gwarancją de minimis, przedsiębiorca nie musi go zastawiać ani  na rzecz Banku udzielającego kredytu, ani na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego,
  • oszczędność czasu – wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w Banku kredytującym jednocześnie z uzyskaniem kredytu,
  • obniżenie kosztów ustanowienia zabezpieczenia – brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji,
  • obniżenie całkowitego kosztu kredytu polegające np. na przyjęciu niższej marży lub prowizji,
  • proste dokumentowanie bez obowiązku sprawozdawczego.

  Przeznaczenie środków z kredytu objętego gwarancją de minimis:

  Środki z kredytu obrotowego mogą być wykorzystywane na bieżące finansowanie działalności gospodarczej tj.:

  • zapłacenie faktur za zakupione towary i usługi,
  • uregulowanie podatków, składek ZUS i innych zobowiązań, jakie powstały w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • finansowanie celów rozwojowych przedsiębiorstwa,
  • spłatę kredytu/kredytów w Banku kredytującym lub w innych bankach,
  • kredyt obrotowy może być udzielony w różnych formach, np. jako kredyt w rachunku bieżącym, jako linia kredytowa na karcie, jako zwykły kredyt do pokrycia jednorazowych wydatków.

  Środki z kredytu inwestycyjnego mogą być przeznaczane na finansowanie realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych np.:

  • budowę, rozbudowę, nadbudowę czy modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą,
  • zakup samochodów, maszyn, urządzeń.

  Gwarancją KFG nie może być objęty kredyt:

  • na refinansowanie wydatków poniesionych przed zawarciem umowy kredytu inwestycyjnego,
  • na inwestycje kapitałowe,
  • na zakup instrumentów finansowych,
  • na zakup wierzytelności,
  • na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
  • na spłatę kredytu lub pożyczki udzielonej na finansowanie celów wskazanych w pkt 2-5,
  • na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego, przyznawanego Kredytobiorcy prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów.

  Możliwe jest objęcie gwarancją de minimis kredytu w przypadku całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu kredytu/kredytów zaciągniętych w Banku kredytującym lub w innych bankach (z wyłączeniem celów, o których mowa powyżej), o ile warunki jego udzielenia będą korzystniejsze niż dotychczasowe warunki spłacanego/spłacanych kredytu/kredytów.

  Dla kredytów obrotowych gwarancja de minimis:

  • jest udzielana maksymalnie na okres 27 miesięcy (75 miesięcy do 31 grudnia 2023 r.),
  • może zabezpieczać kredyty udzielone w walucie obcej,
  • zabezpiecza do 60 proc. kwoty kredytu (do 80 proc. kwoty kredytu do 31 grudnia 2023 r.),
  • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem,
  • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy,
  • stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5 proc. kwoty gwarancji w stosunku rocznym (0 proc. kwoty gwarancji dla prowizji przypadających do zapłaty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.).

  Dla kredytów inwestycyjnych gwarancja de minimis:

  • jest udzielana maksymalnie na okres 99 miesięcy (120 miesięcy do 31 grudnia 2023 r.),
  • może zabezpieczać kredyty udzielone w walucie obcej,
  • zabezpiecza do 60 proc. kwoty kredytu (do 80 proc. kwoty kredytu do 31 grudnia 2023 r.),
  • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem,
  • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy,
  • stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5 proc. kwoty gwarancji w stosunku rocznym (0 proc. kwoty gwarancji dla prowizji przypadających do zapłaty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.).

  Informujemy, że w związku z ograniczaniem negatywnych skutków gospodarczych dla funkcjonowania MŚP będących następstwem pandemii COVID-19 oraz konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonej w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) / portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD-KFG) w terminie do 31 grudnia 2023 r. wynosi 0%.

  Z gwarancji mogą skorzystać firmy, które nie miały zaległości w ZUS, US ale w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. gwarancja może zostać udzielona Kredytobiorcy, w odniesieniu do którego zidentyfikowano takie zaległości, o ile nie posiadał ich na dzień 1 lutego 2020 r.

  Uwagi:

  • jednostkowa kwota gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł z zastrzeżeniem, że zależna jest ona od wielkości pomocy de minimis jaką otrzymał przedsiębiorca w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych (w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. maksymalna kwota gwarancji może wynieść: 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat, jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis),
  • całkowite zaangażowanie z tytułu gwarancji udzielonych jednemu Kredytobiorcy w ramach jednego Banku nie może być wyższe niż 3,5 mln zł (dla kredytów udzielonych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. zaangażowanie może być wyższe niż 3,5 mln zł, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia maksymalnej kwoty gwarancji oraz dopuszczalnych pułapów pomocy de minimis).

  Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis KFG znajdziecie Państwo na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego:

  https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-de-minimis/

  Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty kredytowej Banku Spółdzielczego w Głogowie z wykorzystaniem zabezpieczenia w formie gwarancji de minimis KFG.

  Zachęcamy również do skorzystania z szerokiej palety innych usług oferowanych przez Bank Spółdzielczy w Głogowie. Codziennie wspieramy realizacje potrzeb i aspiracji finansowych naszych klientów, zarówno indywidualnych, jak i przedsiębiorców, którzy razem z nami rozwijają swój biznes. Naszym priorytetem jest zapewnienie Państwu najwyższej jakości obsługi i pełnego komfortu korzystania z usług Banku Spółdzielczego w Głogowie.

   

  Centrala

  Głogów ul. Sikorskiego 15
  e-mail:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny pracy

  Poniedziałek: 9:15 - 17:00

  Wtorek - Piątek: 8:15 - 16:00

  Centrala telefoniczna 76 835 74 14 
  76 835 74 15
  76 835 74 16
  Kredyty wew. 47, 48, 51, 65
  Oszczędności i ROR wew. 43, 44, 64, 49
  Rachunki bankowe wew. 31, 35
  Księgowość wew. 53, 56
  Pomoc informatyczna wew. 42
  Oddział w Głogowie ul. Grodzka 37
  Godziny pracy

  Poniedziałek: 9:15 - 17:00

  Wtorek - Piątek: 8:15 - 16:00

  Telefony 76 835 74 29
  76 835 74 23
  76 835 74 24
  Filia w Pęcławiu 28
  Godziny pracy 8.00 - 15.30
  Telefon 76 831 70 04
  Filia w Jerzmanowej
  Godziny pracy 7.45 - 15.15
  Telefon 76 835 74 19