• Aktualności
  • Zestawienie opłat za usługi powiązane z rachunkiem płatniczym

Zestawienie opłat za usługi powiązane z rachunkiem płatniczym

26-10-2022

Szanowni Państwo

Realizując obowiązek wynikający z Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych Bank Spółdzielczy w Głogowie przygotował „zestawienie opłat za usługi powiązane
z rachunkiem płatniczym”, które zostało udostępnione w systemie bankowości elektronicznej (eBankNet). W przypadku, gdy Posiadacz rachunku nie korzysta z dostępu do systemu eBankNet, zestawienie opłat zostanie przesłane do Państwa na wskazany adres korespondencyjny za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Zestawienie zostało wygenerowane na dzień 31.08.2022 r. oraz przedstawia sumę prowizji pobranych przez Bank za okres od 01.10.2021 r. do 31.08.2022 r.

Uzyskanie zestawienia możliwe jest po zalogowaniu się do systemu eBankNet, gdzie kolejno należy:

  • w zakładce historia dostępnej w menu głównym,
  • wybrać rachunek, jeżeli posiadają Państwo rachunek oszczędnościowy to zestawienie opłat jest dołączone do tego rachunku dla wszystkich posiadanych kont,
  • w przypadku posiadania tylko konta ROR, zestawienie jest załączone do tego rachunku,
  • skorzystać z opcji lista wyciągów,
  • wybrać wyciąg zawierający zestawienie opłat z datą końcową na 31.08.2022 r.

W przypadku problemów z pobraniem zestawienia zapraszamy do najbliższej placówki Banku, w której pracownicy przygotują dla Państwa dokumenty lub udzielą pomocnych informacji.