Wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i 500+

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Klienci naszego Banku mogą już składać w systemie bankowości internetowej eBankNet wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz wnioski na nowy okres świadczeniowy w Programie Rodzina 500+.

Od 1 stycznia 2022 r. w obszarze wsparcia rodziny dostępne jest kolejne rozwiązanie z rządowego programu Polski Ład. Jest  to Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia.

Nowe świadczenie nie zależy od dochodu rodziny i wynosi w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie. Rodzice mogą zdecydować czy  chcą otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rodzina 500 plus

Rodzina 500 plus to świadczenie wychowawcze przyznane przez państwo w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 lat. Rodzice mogą otrzymać świadczenie wychowawcze bez względu na wysokość dochodów.

Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r. przyjmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS wypłaca też świadczenia przyznane w 2022 r.

Po zalogowaniu do systemu bankowości internetowej należy wybrać zakładkę Wnioski, potem Wnioski eximee, a następnie wybrać wniosek, który chcemy złożyć.