• Lokata promocyjna

  Lokata promocyjna

  Załóż lokatę promocyjną w Banku Spółdzielczym w Głogowie !

  5,00%


  Warunki Lokaty:

  • Oprocentowanie stałe w wysokości 5,00% w skali roku,
  • Lokata odnawialna, dostępna tylko w oddziałach Banku,
  • Łączna kwota Lokat Promocyjnych Klienta nie może przekraczać 500.000,00 zł.

  Dlaczego warto:

  • atrakcyjne oprocentowanie
  • możesz udzielić pełnomocnictwa dla wybranej osoby
  • Twoje pieniądze chroni Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
  • Kwota nieprzekraczająca 100 000 EUR (równowartość w złotych) jest gwarantowana w całości
  • brak maksymalnej liczby lokat

  Centrala

  Głogów ul. Sikorskiego 15

  Godziny pracy 8.00 - 17.00
  Centrala telefoniczna 76 835 74 14 
  76 835 74 15
  76 835 74 16
  Fax 76 835 74 11
  Kredyty wew. 47, 48, 51, 65, 50
  Oszczędności i ROR wew. 43, 44,64, 49
  Rachunki bankowe wew. 31, 35, 37
  Księgowość wew. 53, 55, 56
  Pomoc informatyczna wew. 42
  Oddział w Głogowie ul. Grodzka 37
  Godziny pracy 9.00 - 16.30
  Telefony 76 835 74 29
  76 835 74 23
  76 835 74 24
  Filia w Pęcławiu 28
  Godziny pracy 8.00 - 15.30
  Telefon 76 831 70 04
  Filia w Jerzmanowej
  Godziny pracy 7.45 - 15.15
  Telefon 76 835 74 19