Skip to main content

OGŁOSZENIE

05-07-2024

Bank Spółdzielczy w Głogowie ul. Sikorskiego 15 informuje, że w dniach

 

od 29 lipca 2024 r. o godz. 10:00 do dnia 05.08.2024 r. do godz. 10:00

odbędzie się w trybie licytacji elektronicznej na portalu https://e-licytacje.komornik.pl

D R U G A   L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci: nieruchomość gruntowa, położonej w miejscowości 59-150 Grębocice, ul. Kolejowa 3 dla której Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze kw LE1G/00056490/9.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 1 603 698,00 zł

Cena wywołania stanowi 2/3 wartości oszacowania i wynosi 1 069 132,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 160 369,80 zł najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem licytacji w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Głogowie ul. Rynek 57/1 lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosowanie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo przelewem na rachunek bankowy kancelarii komornika: BNP Paribas BP SA   17 2030 0045 1110 0000 0227 7650

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Bankiem Spółdzielczym w Głogowie tel. 76 8357414 wew. 51 lub z Komornikiem Sądowym przy Sadzie Rejonowym w Głogowie Radosławem Kowalczewskim tel. 76 8532804.