Aktualności

10.08.2017
Szanowni klienci

Informujemy, że w dniu 14.08.2017r. (poniedziałek)
Filia Banku Spółdzielczego w Pęcławiu,
Punkt Obsługi Klienta w Głogowie przy ul. Mickiewicza 55
oraz Oddział BS w Jerzmanowej ul. Lipowa 4 

będą nieczynne

 

Godziny pracy pozostałych placówek pozostają bez zmian


03.08.2017
OGŁOSZENIE

Bank Spółdzielczy w Głogowie ul.Sikorskiego 15 informuje, że w dniu


23 sierpnia 2017r. o godz. 13:00


w Sądzie Rejonowym w Głogowie ul. Kutrzeby 2, w sali nr 210 odbędzie się


pierwsza licytacja nieruchomości


stanowiącej nieruchomość rolną złożoną z dwóch działek nr 305/1 i 306/1 o łącznej powierzchni 1,6000 ha (działka gruntowa oznaczona nr ewidencyjnym 305/1 ma powierzchnię 0,48 ha i w niemal 2/3 swojej powierzchni jest rolą RIIIb, w 1/3 swojej powierzchni jest rolą RIVb, a w niewielkiej częśći jest rolą RIIIa; działka gruntowa oznaczona nr ewidencyjnym 306/1 ma powierzchnię 1,12 ha i w 2/3 swojej powierzchni jest rolą RIIIb, w 1/3 swojej powierzchni jest rolą RIIIa), położonej w miejscowości Dobrzejowice, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1G/00036987/4

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 32.500,00 zł.


Cena wywołania stanowi 75% wartości oszacowania i wynosi 24.375zł


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 3.250,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BS we Wschowie O/Głogów nr 76 86690001 2020 0215 6565 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W dniu 21.08.2017r o godz.10:00 wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Głogowie ul.Kutrzeby 2 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Bankiem Spółdzielczym w Głogowie tel.(076) 835-74-14 wew. 47 lub z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Jakub Mikucki

tel. (076) 8333307.

 


03.08.2017
Ogłoszenie

Bank Spółdzielczy w Głogowie ul.Sikorskiego 15 informuje, że w dniu


30 sierpnia 2017r. o godz. 11:00


w Sądzie Rejonowym w Głogowie ul. Kutrzeby 2, w sali nr 113 odbędzie się


pierwsza licytacja nieruchomości


gruntowej rolnej (RIIIa, RII, RIVa, RIVb, RV), oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 129 o powierzchni 2,95 ha położonej w Przedmościu, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1G/00026841/6.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 58.000,00 zł.


Cena wywołania stanowi 75% wartości oszacowania i wynosi 43.500,00 zł


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 5.800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BS we Wschowie O/Głogów nr 76 86690001 2020 0215 6565 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg..

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 10:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Bankiem Spółdzielczym w Głogowie tel.(076) 835-74-14 wew. 47 lub z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Jakub Mikucki

tel. (076) 8333307.

 


26.06.2017
Szanowni klienci

Informujemy, że od 01 lipca 2017r. placówki Banku Spółdzielczego w Głogowie będą czynne w godzinach:


Placówka

godziny otwarcia

Bank Spółdzielczy w Głogowie

przy ul. Sikorskiego 15

08:00 - 17:00

Filia Banku Spółdzielczego w Głogowie przy ul. Grodzkiej 37

09:00 - 17:00

Godziny pracy pozostałych placówek pozostają bez zmian

 


23.06.2017
Szanowni klienci

Informujemy, że w dniu 24 czerwca 2017r. (sobota) będzie czynny Punkt Obsługi Klientów w Głogowie przy ul. Mickiewicza 55 w godzinach 7:45-14:30


Zapraszamy 

 


16.06.2017
Uprzejmie informujemy, że od dnia 20 czerwca 2017 r. Bank Spółdzielczy w Głogowie zmienia oprocentowanie rachunków i lokat

Treść "Tabeli oprocentowania depozytów" dostępna jest na stronie internetowej: www.bsglogow.pl  oraz w Placówkach Banku.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Posiadaczowi rachunku w związku

z wprowadzonymi zmianami prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Zgłoszenie sprzeciwu bez  dokonania wypowiedzenia Umowy skutkuje wygaśnięciem Umowy z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. Nie złożenie przez Posiadacza rachunku oświadczenia 

o zgłoszeniu sprzeciwu lub wypowiedzeniu Umowy oznaczać będzie akceptację wprowadzonych zmian.


Serwis bsglogow.pl używa plików cookies. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji Zamknij