Aktualności

26.10.2016
Ogłoszenie

Szanowni klienci

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 październik 2016r. (poniedziałek) Bank Spółdzielczy w Głogowie i jego placówki będą czynne do godz. 15:00

Przelewy złożone do godz.14:00 będą zrealizowane w bieżącym dniu.

Za niedogodności przepraszamy


05.10.2016
Ogłoszenie

Bank Spółdzielczy w Głogowie ul.Sikorskiego 15 informuje, że w dniu


16 listopada 2016r. o godz. 10:40


w Sądzie Rejonowym w Głogowie  ul. Kutrzeby 2, w sali nr 113 odbędzie się


druga licytacja nieruchomości


położonej w miejscowości Głogów ul. Kamienna Droga 48, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW     LE1G/00036833/0.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę   2.077.000,00 zł.

 

Cena wywołania stanowi 2/3 wartości oszacowania i wynosi 1.384.666,67 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 207.700,00 zł najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię  można uiścić także na konto komornika:

BGŻ SA nr 17 2030 0045 1110 0000 0227 7650

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Bankiem Spółdzielczym w Głogowie tel.(076) 835-74-14 wew. 47 lub z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Radosław Kowalczewski tel. (076) 853 28 04 


15.08.2016
Ostrzeżenie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o pojawieniu się nowej kampanii dystrybucyjnej malware Nymaim. Malware Nymaim jest bardzo groźnym, złośliwym oprogramowaniem, które jest ciągle rozwijane przez przestepców, za jego pośrednictwem mogą oni min. modyfikować treść stron bankowości internetowej na zarażonym komputerze użytkownika, skłaniając go do wykonania przelewu na swoje konto. W pliku konfiguracyjnym złośliwego oprogramowania Nymaim, przestępcy umieścili wprost nazwy serwisów bankowości elektronicznej. Prosimy o zwiększenie czujności w systemach bankowości internetowej.


03.08.2016
Komunikat

Szanowni Państwo


W związku z wejściem w życie z dniem 01.07.2016 r. zmiany do Ustawy Prawo Bankowe, uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 56 Prawa bankowego  Posiadacz rachunku oszczędnościowego, oszczędnościowo - rozliczeniowego, lokaty oszczędnościowej - może na wypadek śmierci polecić pisemnie bankowi, dokonanie wypłat z rachunku (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci) wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu, kwoty pieniężnej do wysokości dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.


06.07.2016

OGŁOSZENIE

 

Bank Spółdzielczy w Głogowie ul. Sikorskiego 15 informuje, że w dniu

 

10 sierpnia 2016r. o godz. 12:40

 

w Sądzie Rejonowym w Głogowie  ul. Kutrzeby 2, w sali nr 210 odbędzie się

 

pierwsza licytacja nieruchomości

 

położonej w miejscowości Głogów ul. Kamienna Droga 48, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW     LE1G/00036833/0.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę   2.077.000,00 zł.

 

Cena wywołania stanowi 75% wartości oszacowania i wynosi    1.557.750,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 207.700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię  można uiścić także na konto komornika:

BGŻ SA nr 17 2030 0045 1110 0000 0227 7650

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika  

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Bankiem Spółdzielczym w Głogowie tel. (076) 835 74 14 wew. 47 lub z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Radosław Kowalczewski tel. (076) 853 28 04 


05.07.2016
Visa Oferta

Nowoczesny program stworzony z myślą o indywidualnych użytkownikach zarówno debetowych, jak i kredytowych kart Visa. 


Zasady programu:

  • nie potrzeba kodów, kuponów czy kart lojalnościowych - wystarczy debetowa lub kredytowa karta Visa 
  • aby otrzymywać oferty promocyjne, użytkownik rejestruje swoją kartę Visa na visaoferty.pl lub przez aplikację mobilną Visa Oferty 
  • po opłaceniu zarejestrowaną kartą Visa zakupów objętych wybraną ofertą, część wydanych pieniędzy wraca bezpośrednio na rachunek tej karty. 

W programie dostępne są oferty takich marek jak np. Multikino, W.Kruk, Hilton, Reebok, Adidas,

PizzaPortal.pl, Samsonite, Valentini, Carrefour oraz stacje benzynowe BP.

Szczegółowe informacje dotyczące ofert dla klientów firmowych będą dostępne na stronie https://www.visa.pl/zlota-strefa/promocje/visa-oferty/

 

Zachęcamy do korzystania z promocji.


23.06.2016
Komunikat

Informujemy szanownych Klientów, że od miesiąca czerwca 2016 roku zmienił się sposób wysyłki kart. Karty wysyłane będą za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres korespondencyjny Klienta.

Ze względów bezpieczeństwa zmieniony zostanie sposób aktywacji kart przez Klienta.

Klient będzie mógł aktywować pierwszą kartę dzwoniąc na infolinię w placówce banku, lub samodzielnie na portalu Kartosfera.pl. W przypadku kart wznowionych, będzie można aktywować także w bankomacie z użyciem PINu. Opcja ta nie będzię dostępna jedynie dla Naklejek Zbliżeniowych.


Serwis bsglogow.pl używa plików cookies. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji Zamknij