Aktualności

23.06.2017
Szanowni klienci

Informujemy, że w dniu 24 czerwca 2017r. (sobota) będzie czynny Punkt Obsługi Klientów w Głogowie przy ul. Mickiewicza 55 w godzinach 7:45-14:30


Zapraszamy 

 


16.06.2017
Uprzejmie informujemy, że od dnia 20 czerwca 2017 r. Bank Spółdzielczy w Głogowie zmienia oprocentowanie rachunków i lokat

Treść "Tabeli oprocentowania depozytów" dostępna jest na stronie internetowej: www.bsglogow.pl  oraz w Placówkach Banku.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Posiadaczowi rachunku w związku

z wprowadzonymi zmianami prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Zgłoszenie sprzeciwu bez  dokonania wypowiedzenia Umowy skutkuje wygaśnięciem Umowy z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. Nie złożenie przez Posiadacza rachunku oświadczenia 

o zgłoszeniu sprzeciwu lub wypowiedzeniu Umowy oznaczać będzie akceptację wprowadzonych zmian.

                                                                          Z poważaniem 

                                                                          Bank Spółdzielczy w Głogowie 


13.06.2017
Szanowni Klienci

Informujemy, że w dniu 16.06.2017r. (piątek) Filia Banku Spółdzielczego w Pęcławiu oraz Punkt  Obsługi Klientów w Głogowie przy ul. Mickiewicza 55 będą nieczynne. 

Godziny pracy pozostałych placówek pozostają bez zmian


12.06.2017
OGŁOSZENIE

Bank Spółdzielczy w Głogowie ul.Sikorskiego 15 informuje, że w dniu


19 lipca 2017r. o godz. 13:20


w Sądzie Rejonowym w Głogowie  ul. Kutrzeby 2, w sali nr 210 odbędzie się


pierwsza licytacja nieruchomości


stanowiącej nieruchomość rolną niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 13/4 o powierzchni 17,7700 ha położonej w miejscowości 67-232 Żukowice, Brzeg Głogowski, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1G/00033610/0.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę   410.500,00 zł.


Cena wywołania stanowi 75% wartości oszacowania i wynosi    307.875,00 zł


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 41.050,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej  w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię  można uiścić także na konto komornika:

BS wew Wschowie O/Głogów nr 76 86690001 2020 0215 6565 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W dniu 19.07.2017r o godz.10:00 wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Głogowie ul.Kutrzeby 2 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Bankiem Spółdzielczym w Głogowie tel.(076) 835-74-14 wew. 47 lub z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Jakub Mikucki 

tel. (076) 8333307.


12.06.2017
OGŁOSZENIE

Bank Spółdzielczy w Głogowie ul.Sikorskiego 15 informuje, że w dniu

11 lipca 2017r. o godz. 11:00

 

w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli  ul. Piłsudskiego 24, w sali nr 106 odbędzie się

pierwsza licytacja nieruchomości

rolnych niezabudowanych położonych w Drogomilu.

  1. Nieruchomość KW nr ZG1N/00032256/7 oznaczona jako działki nr 6/1, 229/1, 228/1, 228/2, 67/1, 73/1, 87/2, 66, 72/3, 152/2, 175, 180, 67/2  o łącznej powierzchni 19,8201 ha. Nieruchomość została oszacowana na kwotę  518.000,00 zł. Cena wywołania stanowi 75% wartości oszacowania i wynosi 388.500,00 zł . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 51.800,00 zł.
  2. Nieruchomość KW nr ZG1N/00026422/7 oznaczona jako działki nr 232 i 233 o łącznej powierzchni 9,60 ha. Nieruchomość została oszacowana na kwotę 245.400,00 zł. Cena wywołania stanowi 75% wartości oszacowania i wynosi 184.050,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 24.540,00 zł
  3. Nieruchomość KW nr ZG1N/00058379/3 oznaczona jako działki nr 82, 140, 141, 85/1, 171 o łącznej powierzchni 7,65 ha. Nieruchomość została oszacowana na kwotę 175.600,00 zł. Cena wywołania stanowi 75% wartości oszacowania i wynosi 131.700,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 17.560,00 zł.
  4. Nieruchomość KW nr ZG1N/00030191/9 oznaczona jako działka nr 231/1 o łącznej powierzchni 5,91 ha. Nieruchomość została oszacowana na kwotę 159.000,00 zł. Cena wywołania stanowi 75% wartości oszacowania i wynosi 119.250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 15.900,00 zł

Rękojmię  można uiścić także na konto komornika:

BGŻ BNP Paribas S.A. Nr 77 20300045 1110 0000 0405 8460 lub bezpośrednio w siedzibie kancelarii komornika  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomości w czwartki od  godz.10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika akta postępowania egzekucyjnego oraz odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego (po uprzednim uzgodnieniu z komornikiem).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Bankiem Spółdzielczym w Głogowie tel.(076) 835-74-14 wew. 47 lub z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Jackiem Mikołajczykiem tel.( 068) 3766112.


09.06.2017
ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Głogowie zawiadamia, że zgodnie z § 23 Statutu Banku Spółdzielczego w Głogowie w dniu:


22 czerwca 2017 r. o godzinie 11:00

w restauracji "Pod Starym Głogiem"

w Głogowie przy ulicy Rynek 10

odbędzie sięZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOGOWIEZgodnie z § 24 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Głogowie prawidłowo zwołane Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli obraduje w obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.

W przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli mniejszej liczby uprawnionych drugi termin Zebrania Przedstawicieli ustala się na dzień 22.06.2017 r. na godz. 11:30 w Restauracji "Pod Starym Głogiem" w Głogowie przy ulicy Rynek 10. 

Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.


Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Głogowie, materiały będące przedmiotem obrad ZP są udostępnione do wglądu w Banku Spółdzielczym w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 15, w sekretariacie w godzinach 8:00 ? 15:30 tj.:

  • roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Głogowie łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,
  • sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
  • projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
  • protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.


Serwis bsglogow.pl używa plików cookies. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji Zamknij