Aktualności

15.12.2017
Szanowni Państwo

Wyjątkowych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęścia i pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2018

z podziękowaniami za dotychczasową współpracę

 

składa
Rada Nadzorcza, Zarząd
i pracownicy Banku Spółdzielczego w Głogowie


13.12.2017
Szanowni Klienci

Informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017r. (piątek) placówki Banku Spółdzielczego w Głogowie będą nieczynne.

 

Za niedogodności przepraszamy


10.11.2017
Informacja dla Klientów Banku

e-Składka - proste płatności z ZUS


Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki do ZUS będziesz przekazywać na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego. Informację  o numerze tego rachunku dostaniesz z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r. 


Jeśli do końca grudnia 2017 r. nie otrzymasz informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubisz list, zgłoś się do ZUS albo zadzwoń do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00). Jeśli nie będziesz znał numeru rachunku składkowego nie opłacisz w 2018 r. składek. 


Jeśli będziesz miał w 2018  r. długi, to wpłata pokryje najstarszą należność. Może to spowodować zadłużenie za bieżący okres. Wpłynie to m.in. na Twoje prawo do zasiłku chorobowego. Podlegasz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu tylko wówczas, jeśli opłacasz składki w terminie i w pełnej kwocie. 


Jeśli masz problemy finansowe i nie jesteś w stanie w całości spłacić zaległych składek, to wystąp do ZUS o podpisanie układu ratalnego. Taka umowa zapewni Ci objęcie ubezpieczeniem chorobowym i prawo do świadczeń. Możesz skorzystać z pomocy doradcy ds. ulg codziennie w godzinach otwarcia placówek ZUS. Pomoże on zgromadzić i wypełnić dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o rozłożenie długu na raty.


Więcej informacji na temat e-Składki znajdziesz na stronie www.zus.pl/eskladka

 


25.10.2017
Ogłoszenie

Bank Spółdzielczy w Głogowie ul.Sikorskiego 15 informuje, że w dniu


06 grudzień 2017r. o godz. 10:40


w Sądzie Rejonowym w Głogowie  ul. Kutrzeby 2, w sali nr 113 odbędzie się


pierwsza licytacja nieruchomości


gruntowej siedliskowej nr 244 o powierzchni 0,26 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z częścią użytkową i budynkiem gospodarczym, zlokalizowane przy drodze asfaltowej, uzbrojonej w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW     LE1G/00009135/9.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę   275.000,00 zł.


Cena wywołania stanowi 75% wartości oszacowania i wynosi    206.250,00 zł


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 27.500,00 zł Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej  w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię  można uiścić także na konto komornika:

BS we Wschowie O/Głogów nr 76 86690001 2020 0215 6565 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W dniu 04.12.2017r o godz. 11:00 wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Głogowie ul.Kutrzeby 2 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Bankiem Spółdzielczym w Głogowie tel.(076) 835-74-14 wew. 47 lub z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Jakub Mikucki
tel. (076) 8333307.


04.10.2017
Rozporządzenie

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych


Bank Spółdzielczy w Głogowie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.) zmienił się zakres informacji, które winny zawierać dokonywane przez Państwa transfery środków pieniężnych (przelewy).

W związku z tym zwracamy się z prośbą o umieszczanie na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego bez względu na walutę, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej i mobilnej następujących informacji:

  • numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,
  • pełną nazwę / imię i nazwisko zleceniodawcy,
  • pełną nazwę / imię i nazwisko odbiorcy,
  • pełny adres zleceniodawcy: miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu

Przelewy z brakującymi lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy ze względu na obowiązki wynikające ze wskazanego powyżej rozporządzenia wspólnotowego mogą powodować:

  • opóźnienie w wykonaniu zleconego przelewu,
  • odrzucenie przelewu,
  • wstrzymanie przelewu.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dokładne uzupełnianie:

  • danych zleceniodawcy i odbiorcy w przypadku dyspozycji papierowych,
  • danych odbiorcy dla płatności dokonywanych za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej (prosimy o sprawdzenie czy dane kontrahentów, które mają Państwo zapisane w swoich systemach lub w systemie bankowości internetowej naszego Banku są kompletne, tj. zgodne z powyższym zakresem danych).

Jednocześnie ze względu na obowiązek sprawdzania przez Bank kompletności danych zleceniodawcy i odbiorcy przelewu zwracamy się o przekazanie kontrahentom lub osobom, od których otrzymują Państwo przelewy krajowe i zagraniczne swoich pełnych danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy Państwa firmy, zgodnej z dokumentami rejestrowymi złożonymi w Banku (jeśli takich danych obecnie nie posiadają).

Powyższe zasady są podyktowane koniecznością wypełniania przez Bank obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

 


29.09.2017
Szanowni Klienci

Informujemy, że od 02 października 2017r. placówki Banku Spółdzielczego w Głogowie będą czynne w godzinach:

 

Placówka

godziny otwarcia

Filia Banku Spółdzielczego Pęcław 28

08:00 - 15:30

Punkt Obsługi Klienta Głogów ul. Mickiewicza 55

08:00 - 14:00

 

Godziny pracy pozostałych placówek pozostają bez zmian 

 


Serwis bsglogow.pl używa plików cookies. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji Zamknij