Aktualności

01.05.2016
Ogłoszenie

Bank Spółdzielczy w Głogowie ul, Sikorskiego 15 informuje, że w dniu

 

20 maja 2016r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Głogowie ul. Kutrzeby 2, w sali nr 204 odbędzie się

 

druga licytacja nieruchomości

 

stanowiącej - działki gruntowe niezabudowane, nie utwardzone, nie ogrodzone, nie uzbrojone zlokalizowane poza strefą zainteresowania wiejskiego położone w miejscowości Białołęka gm. Pęcław dla której Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1G/00034145/6.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 1.310.000,00zł.

 

 

Cena wywołania stanowi dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 873 333,33 zł30.04.2016
Szanowni Klienci

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02 maja 2016r. (poniedziałek) Oddział Banku Spółdzielczego w Jerzmanowej będzie nieczynny.

 

W dniu 02 maja 2016 r. zapraszamy do naszych placówek:

 • Bank Spółdzielczy w Głogowie przy ul. Sikorskiego  od godz. 800 do godz.  1800 
 • Filia BS w Głogowie przy ul. Grodzkiej 37  od godz. 815 do godz.  1700
 • Filia BS w Pęcławiu 28  do godz. 800 do godz. 1500
 • POK w Urzędzie Skarbowym od godz. 745 do godz. 1430

25.04.2016
Zebranie Grup Członkowskich

Zebrania odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem

 

Data

 

 

Miejsce Zebrania

 

 

Godzina

 

 

Grupa

 

 

Dotyczy Członków BS Głogów z terenu miejscowości i gmin

 

 

5.05.2016

 

 

WDK  Kurowice

 

 

1000

 

 

VI

 

 

Kurowice, Modła

 

 

5.05.2016

 

 

Świetlica  Smardzów

 

 

1300

 

 

V

 

 

Smardzów

 

 

6.05.2016

 

 

WDK  Jaczów

 

 

1300

 

 

VII

 

 

Jaczów

 

 

6.05.2016

 

 

GOK  Jerzmanowa

 

 

1000

 

 

VIII

 

 

Jerzmanowa,  Bądzów,  Gaiki,  Potoczek, Łagoszów  Mały,  Maniów, Kurów  Mały

 

 

9.05.2016

 

 

Głogów, ul. Sikorskiego 15

Sala konferencyjna BS Głogów

 

 

1000

 

 

I

 

 

Klucze,  Krzekotów,  Borek,  Zabornia,  Serby,  Wilków

 

 

9.05.2016

 

 

Głogów, ul. Sikorskiego 15

Sala konferencyjna BS Głogów

 

 

1300

 

 

II

 

 

Głogów: 

osiedla:  Brzostów,  Nosocice,  Krzepów,  Widziszów  i  Grodziec Mały 

 

 

12.05.2016

 

 

Głogów, ul. Sikorskiego 15

Sala konferencyjna BS Głogów

 

 

1000

 

 

IV

 

 

Głogów - członkowie  z pozostałych osiedli Głogowa, członkowie gminy Pęcław, oraz członkowie zamieszkali na terenie gmin gdzie BS w Głogowie nie posiada swoich placówek.

 

 

12.05.2016

 

 

Głogów, ul. Sikorskiego 15

Sala konferencyjna BS Głogów

 

 

1300

 

 

III

 

 

Przedmoście,  Bytnik,  Szczyglice,  Turów,  Ruszowice

 

 

Porządek obrad zebrania Grupy Członkowskiej

 1. Otwarcie obrad zebrania.
 2. Przedstawienie "Regulaminu obrad Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego w Głogowie".
 3. Wybór Przewodniczacego i Sekretarza obrad.
 4. Przedstawienie spraw, które mają być przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli:
  1. przyjęcie Protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 24.09.2015r.;
  2. sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Głogowie w 2015 roku w Głogowie oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Zebrań Przedstawicieli odbytych w 2015r.;
  3. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogowie za 2015r.;
  4. przedstawienie opinii niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2015r.;
  5. dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami;
  6. ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Głogowie w 2015 roku;
  7. wyniki lustracji pełnej przeprowadzonej w dniach 29.09-8.10.2015r.;
  8. propozycja kierunków rozwoju działalności na 2016r.;
  9. wybór delegata Banku Spółdzielczego w Głogowie na Walne Zgromadzenie Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego;
  10. wybory Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogowie, przedstawienie "Procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogowie".
 5. Dyskusja.
 6. Uchwalenie wniosków.
 7. Zamknięcie obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.

Zgodnie z § 37 ust. 9 Statutu Banku Spółdzielczego w Głogowie Uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej podejmowane sa zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w Zebraniach

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Głogowie


18.03.2016

Szanowni Klienci

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 marca 2016r. (Wielki Piątek) placówki Banku Spółdzielczego w Głogowie będą czynne następująco:

 • Bank Spółdzielczy w Głogowie przy ul. Sikorskiego 15 do godz. 15:00
 • Filia BS w Głogowie przy ul. Grodzkiej 37 do godz. 15:00
 • Oddział w Jerzmanowej przy ul. Lipowej 4 do godz. 13:00
 • Filia BS w Pęcławiu 28 do godz. 13:00
 • POK w Urzędzie Skarbowym bez zmian

 

Za niedogodności przepraszamy

Zarząd Banku Spółdzielczego w Głogowie


15.03.2016
Życzenia wielkanocne

Spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, dużo zdrowia, radości oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym  życzy
Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy Banku Spółdzielczego w Głogowie


15.02.2016
Zawiadomienie

Uprzejmie informujemy, że w dniach 16 i 18 lutego 2016 roku w godzinach od 6:00 do 7:30 nastąpi przerwa w dostępie do usług bankowości elektronicznej.  

Za utrudnienia przepraszamy.


02.01.2016
Konkurs dla naszych klientów

Szanowni Klienci informujemy Państwa o promocji dla użytkowników kart debetowych MasterCard. MasterCard oferuje możliwość wygrania wysmakowanej podróży lub udziału w warsztatach kulinarnych.

Aby wziąć udział w promocji należy:

 • dokonać transakcji o wartości co najmniej 10 zł za pomocą karty MasterCard
 • zarejestrować się na stronie pl.priceless.com/zarejestruj-sie
 • zgłosić transakcję
 • zgłoszenie bierze udział w losowaniu nagród

Do wygrania:

 • nagroda główna 3 podróże o wartości 30 000 zł
 • nagroda tygodniowa: 40 warsztatów kulinarnych dla dwóch osób (w sumie do wygrania aż 520 warsztatów)

PROMOCJA TRWA DO 29 lutego 2016 r.


Serwis bsglogow.pl używa plików cookies. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji Zamknij